V.Z.W. “HEIDEVISSERS”, Fam. De Cockstraat 19a, 3128 BAAL

WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN 2015

 

Iedere deelnemer aan de wedstrijd is verplicht kennis te nemen van dit reglement en het strikt na te leven. 

Er wordt ingeschreven tot 45 minuten voor de aanvang van de wedstrijd, met de melding of men junior of veteraan is. 

Bij elke wedstrijd wordt er enkel gevoederd met maximum 1½ liter zuivere losse maden en 4 potjes maïs van 300 gram. Aan de haak is alle levend aas en maïs toegelaten. Alle ander soort aas, voeder, casters, kunstaas en deegwaren aan de haak zijn verboden. Vanaf het moment dat men op zijn plaats is, mag men enkel in het bezit zijn van het maximum toegelaten soorten voeder. Aanwezigheid van korrels of ander soort voeder leidt tot onmiddellijke schorsing uit de uitslag, zelfs indien de aanwezigheid wordt vastgesteld voor de aanvang van de wedstrijd of de 2de reeks. 

De lengte van de hengelstok bedraagt maximum 9,5 meter. De afstand tussen hengeltop en haak is beperkt tot 6 meter.

Elke lijn dient van een dobber voorzien te zijn.

Bovenop vissen (of poging tot) bij wedstrijden met enkel leden (clubwedstrijden, koningsvissen en kantjeslijn) is verboden.

Rek en voederpotje aan de hengelstok zijn verboden, de katapult is toegelaten. Reservelijnen moeten uit het water liggen. 

Er wordt recht voor zich gevist, men mag naar de kant (tegen de platen) vissen doch dit moet links gebeuren. In de hoeken mag men naar de hoek vissen. Gehaakte vis die loskomt bij het scheppen telt, vis die gevangen wordt aan een stuk geraakte lijn telt niet en wordt onmiddellijk teruggezet. 

De vis die aan de lijn is bij het eindsignaal telt, hij moet binnen de 10 minuten na het eindsignaal gevangen zijn. Het vangen en het inhalen van de vis gebeurt vóór de visbak, niet ernaast of erachter. De vis wordt onthaakt in de emmer, de emmer is aldus verplicht. Karper en paling mag men buiten de emmer onthaken. Onthaakte vis wordt eerst in het leefnet geplaatst alvorens de lijn opnieuw in te werpen. De vis wordt met de kop naar beneden in het leefnet geplaatst. Het gebruik van een handdoek of vod om de vis te onthaken is verboden, uitgezonderd bij paling.  

Elk leefnet moet een minimum doormeter van 45 cm hebben. 

Het maximum gewicht per leefnet bedraagt 20 kg, heeft men boven de 20 kg wordt er slechts 20 kg geteld. Karper wordt in een afzonderlijk leefnet gezet. Indien karper bij andere vis wordt gezet, wordt het net niet gewogen. Uitzondering hierop is wanneer een karper per ongeluk in het net springt doch hierbij dient een bestuurslid te worden ingelicht vóór het wegen. Het leefnet mag onder geen enkel beding uit het water worden gehaald, behalve door de weegploeg. Er mag geen vis worden overgezet van het ene in het andere net. Een deelnemer die een snoek of snoekbaars vangt, moet deze laten zien en onmiddellijk terugzetten, hij krijgt hiervoor 1 kg bijgerekend ongeacht de grootte. 

30 minuten vóór het begin van de wedstrijd mag men naar zijn plaats gaan met zijn materiaal, 10 minuten na het einde van de 1ste reeks moet iedereen van de vijver verwijderd zijn. 15 minuten vóór de aanvang van de tweede reeks mag men terug naar zijn plaats gaan.

Wedstrijdsignalen: 1ste maal 5 minuten vóór aanvang van de reeks, 2de maal vissen en voederen, 3de maal vóór het einde van de 
eerste reeks, 4de maal bij het einde van de reeks.
 

Veteranen boven de 60 jaar en dames mogen ALLEEN geholpen worden bij het scheppen van een karper.

Gehandicapten mogen geholpen worden op aanvraag. 

Weegploeg: de laatste nummer voor de koppelwedstrijd en de laatste 2 nummers voor de enkele wedstrijden, met uitzondering van de bestuursleden en de 70-plussers. Enkel voor clubleden. 

Elke deelnemer staat in voor zijn eigen materiaal. Vóór het wegen moet het materiaal aan de kant worden gelegd teneinde beschadigingen te voorkomen. 

Vissers die betrapt worden op het moedwillig plegen van zwaar bedrog worden onmiddellijk geschorst voor de wedstrijd, leden van de visclub worden desnoods geschrapt van de ledenlijst en hebben geen verhaal. 

Klachten en onregelmatigheden dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de voorzitter of bij diens afwezigheid aan een van de bestuursleden ter plaatse, na de wedstrijd kunnen ze niet meer worden aanvaard. De aanwezige bestuursleden treffen de gepaste maatregel conform het reglement.

Punten die niet voorzien zijn in het reglement worden door het bestuur bekrachtigd. 

Het bestuur wenst u een aangename en geslaagde visvangst. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

 

Het bestuur.

 

 

REGLEMENT DE NIEUWE BRASEM

 

 • Iedere deelnemer dient dit reglement te kennen en strikt na te leven.
 • Klachten moeten onmiddellijk bij het vaststellen ervan meegedeeld worden en niet na de wedstrijd.
 • Er wordt gevist met 1 vaste hengel en 1 haak per lijn.
 • De max. lengte van de hengel mag max. 9,50 m zijn met een draadlengte van 6.50 m. Bij een hengel van 10 meter mag de draadlengte maar 6.00 m zijn
 • Er mag ondiep gevist worden.
 • Voederen: max. 1,5 l maden per visser (3 l per koppel).
 •  per visser kan er ook een zakje korrels gekocht worden (prijs = 1€)
 •                Opgelet: er mag alleen met de korrels te bekomen in de kantine aan de vijver gevist worden !! Bij gebruik van andere korrel of bij andere oneerlijke praktijken, volgt er een onmiddellijke uitsluiting
 • Korrel wordt gebruikt tot het triovissen, daarna geen korrel meer gebruiken.
 • Maïs onbeperkt.
 • Verboden: casters, rubiver, kunstaas en kunstmaïs.
  Aan de haak: levend aas, maïs en korrel van de club.
 • Visverdeling: karper en brasem in een apart leefnet.
 •                    max. 25 kg. per leefnet.
 • Brasem onthaken in emmer met water.
 • Vis gevangen aan een ronddrijvende lijn telt niet mee.
 • Een vis die loskomt tijdens het scheppen en nog kan geschept worden telt mee.
 • Een vis die gehaakt wordt op het eindsignaal mag nog in het leefnet gezet worden.
 • Gevangen vis met zorg behandelen, niet vast nemen met een doek. Gelieve de vingers niet in de kieuwen van de vis te stoppen. Een vis die de haak te diep binnen heeft niet met een uitsteker te lijf gaan maar knip je draad over.
 • Dode vis telt niet.
 • Iedere visser dient recht voor zich uit te vissen. In de hoeken mag men schuin naar de hoek vissen
 • Tegen de platen vissen is enkel toegestaan langs rechts maar niet over de helft. In de LINKSE hoeken mag dit langs rechts en links.In het smal en aan het boompje(lange kant) enkel langs rechts toegestaan. Dit is van toepassing vanaf 13 koppels.
 • Het inschrijvingsgeld per visser bedraagt 2,5 €, dus 5,0 € per koppel + 1€ per koppel voor de bom.
 • Er worden geen bekers uitgereikt, het winnende koppel krijgt 10 € bovenop de geldprijs. Bij aanwezigheid van 3 veteranenkoppels, krijgt het veteranenkoppel met het hoogste gewicht 5 € bovenop de geldprijs. Geldprijzen en bom worden bij afwezigheid tijdens de uitslag bijgehouden en achteraf aan de rechthebbenden gegeven.
 • Iedere visser dient bij het wegen zijn eigen leefnetten uit het water te halen.
 • Bij gelijk gewicht komt de laagste nummer eerst.
 • Iedere visser moet zijn afval in de voorziene vuilbakken doen. Geen resten van aas in de vuilbakken deponeren, dit kan achter de draad of in de vijver.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen, diefstal of beschadiging van vismateriaal.
 • Voor meer inlichtingen kunt u bellen naar:

 

RYMENANTS HANS  0495 53 52 83

 

 

 

Reglement UVV 2015

 • Iedere deelnemer dient dit reglement te kennen en strikt na te leven.
 • De inschrijving gebeurd tot 1 h voor de wedstrijd (tot 12.30 h).
 • Trekking om de visplaats is om 12.45 h. Begin 13.30 h 2x2 h vissen
 • Het 1é signaal = vissen en voederen  2é = nog 5 min.  3é = einde reeks.
 • Voederen en bijvoederen, 1 l zuivere witte maden en 5 potjes maïs van 300 gr.
 • Korrels te verkrijgen in de kantine, geen andere korrels meebrengen.
 • Deze korrels zijn voor de wedstrijd van die dag.
 • Aan de haak, enkel levend aas of maïs. (geen namaak maïs).
 • Casters en deegwaren ten strengste verboden.
 • Hengellengte 9.50 m, aanslag vrij, verboden rek en potje.
 • Gehaakte vis buiten zijn bek telt, aangeslagen vis die lost mag men scheppen.
 • Aangeslagen vis op het eindsignaal telt tot 10 min. na signaal.
 • Het ophalen van een afgebroken lijn met vis telt niet, terug zetten.
 • Brasem moet in emmer worden onthaakt.
 • Twee leefnetten verplicht, brasem en karper apart.
 • Er mag max. 25 kg vis per net zitten. Boven 25 kg wordt er niet gewogen.
 • Iedere visser dient zijn eigen net uit het water te halen bij het wegen. Bij het ledigen van het net zorg dat de vis eruit is, men komt niet terug
 • Bij het verlaten van zijn visplaats ruimt U eerst alles op. Zo niet wordt er niet gewogen
 • De visser vist op zijn aangewezen plaats recht voor zich, in de hoeken mag men vissen, met aanpassing en niemand hinderen.
 • Alle aas moet van in het begin van de wedstrijd aanwezig zijn aan de vijver. Er mag voor de tweede reeks niets worden bijgehaald.
 • Bij gelijk gewicht komt de laagste nummer eerst.
 • De inleg bedraagt 2,50  € per visser, en de helft heeft prijs.
 • Voor de leden van UVV wordt er op verplaatsing ook ingelegd voor een bom.
 • Alle goudvis en snoek - snoekbaars direct terug zetten, U krijgt er voor 1 kg.
 • Punten niet in dit reglement worden door het bestuur bekrachtigd.

PS. De club is niet verantwoordelijk voor: diefstal, beschadiging en verloren voorwerpen.

Voor meer inlichtingen:

Baumans Michael 016/520619   of 0498/852616

Meylemans Paul   016/534680  of 0495/281126

 

 

 

 reglement rietvoorn 2015.

 • Iedere hengelaar is verplicht kennis te nemen van dit reglement en het na te leven.
 • Ieder die aan de wedstrijd wil deelnemen moet minstens 45 min. voor de wedstrijd ingeschreven zijn.
 • Voeder: max. 1,5 l afgezeefde witte maden en 8 potjes maïs (wit of geel) van max. 340 g.en de beschikbare korrel van de club ( maximum doos van 0,5 €) Er worden geen maden en maïs bijgehaald tijdens het vissen. Alles moet voor de wedstrijd aan de vijver zijn. Casters zijn verboden.
 • Aas: levend aas en maïs. Deegwaren, korrel, plastieken maïs en ander plastiek aas zijn verboden.
 • Pen moet minimum steeds 0.5 g r wegen en bovenop vissen of poging tot is verboden tijdens alle inter- en clubwedstrijden.
 • Tijdens alle vrije wedstrijden mag er wel bovenop gevist worden.
 • Met schuiflood vissen is verboden.
 • Lengte van de hengel: max. 9,5 meter.
 • Lengte van het slageinde: (van haak tot spriet) 6 meter. Maar men mag niet over het half van de vijver vissen en ook de buren niet hinderen.
 • Er mag met geen rek gevist worden.
 • Op de kop is het verboden naar de pomp te vissen / wel richting kantine wc.
 • Ieder mag recht voor zich vissen en rechts naast zich., zit men in een hoek mag men naar de hoek vissen. Indien er iemand de wedstrijd staakt wordt er niet op deze plaats gevist.
 • Leefnetten: 2 nylon leefnetten van minstens 1,80 m is verplicht. Leefnetten mogen niet uitgehaald worden voor het eind van de wedstrijd, uitgezonderd bij wegen tijdens de pauze. Elke visser haalt zijn eigen leefnet uit het water voor de wegers.
 • Karper en brasem mogen niet bij elkaar gezet worden.
 • Er wordt met één vaste hengel en één haak per lijn gevist en de reservelijnen zijn uit het water.
 • Bij het vroegtijdig beëindigen van de wedstrijd worden maïs en maden niet in de vijver geworpen.
 • Een gepikkelde vis telt wel, maar een vis gevangen in een ronddrijvende lijn telt niet.
 • De vis moet met zorg behandeld worden, geen doek gebruiken of vingers in de kieuwen steken. De vis wordt op een zorgvuldige manier in het net gezet, hij wordt niet op zijn staart in het leefnet geworpen. Emmer voor het onthaken is verplicht. Enkel voor brasem.
 • Een vis gevangen voor het eindsignaal mag binnen gehaald worden tot 10 min. na de wedstrijd. want dan moet iedereen van de vijver verwijdert zijn tot 15 min. voor de volgende reeks.
 • Afval: iedere visser moet zijn visplaats proper achter laten..
 • Wedstrijdprijzen: de 1/2 van de deelnemers heeft prijs.
 • Maximum 20 kg per leefnet, tussen 20 kg en 23 kg blijft het 20 kg en boven 23 kg is het 0 kg.
 • Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of daden van de leden.       
 • Het is ten strengste verboden vis uit de vijver van vissersclub VZW. De Rietvoorn mee te nemen.
 • Klachten worden onmiddellijk gemeld aan het bestuur en niet na de wedstrijd, deze worden dan niet meer aanvaard.
 • Enkele malen per jaar zal er een controle plaats vinden door het bestuur, maar dan zal elke visser gecontroleerd worden.
 • Punten die niet in het reglement voorzien zijn worden door het bestuur bekrachtigd.
 • inlichtingen  voorzitter  Gillis marc  0477 79 28 39 
 •                   schatbewaarder  Van der Mieren danny  0496 81 37 93
 •                   secretaris  Van Rompaey geert   0497 11 67 70  

 

 

WEDSTRIJDREGLEMENT VARENVISSERS 2015

 

 • Hengellengte maximum 9,5 meter.       

 • Lijnlengte van haak tot hengeltop 7 meter.

 • Vissen met gevlochten draad verboden.

 • Verboden voorbij het midden van de vijver te vissen.

 • Bovenop vissen toegelaten.

 • Tegen de kant vissen is enkel toegelaten langs rechts en niet over de helft,vissers die langs linkerzijde een hoek hebben mogen in deze hoek vissen.

 • Bij wedstrijden is het vissen en voederen tegelijkertijd.

 • Voederen enkel toegelaten met gehele witte en gele mais ,maden en korrel van de club.

 • 1,5 liter maden(met eventueel kleine hoeveelheid poeder),4 potjes mais en zakje korrel van de club per wedstrijd per persoon toegelaten.

 • Aan de haak witte mais,gele mais levend aas en korrel van de club.

 • Bij het vroegtijdig beëindigen van de wedstrijd wordt de rest van aas of lokaas niet in de vijver geworpen.

 • Elke wedstrijd worden 2 nummers getrokken voor controle.

 • Personen in overtreding bij de controle voor de wedstrijd worden onmiddellijk uitgesloten voor deze wedstrijd.

 • Ijzeren of harde reukloze leefnetten en schepnetten  verboden.Leefnetten minimum 2,5 meter lang.

 • Maximum 20 kg per leefnet.Indien meer dan 25 kg wordt 0 kg op de wedstrijdfiche genoteerd.       

 • Het is verplicht de leefnetten te ontsmetten in de daarvoor voorziene tonnen met ontsmettingsproduct voor de wedstrijd.

 • Brasem onthaken in emmer met water verplicht.

 • Brasem en karper in apart leefnet.

 • De visser is verantwoordelijk voor het uit de vijver heffen van zijn leefnet bij de weging.

 • Gepikkelde vis telt,vis gevangen aan een andere lijn niet.

 • Nascheppen van vis die van de haak lost is verboden.

 • Vis gehaakt voor of tijdens het eindsignaal mag nog gevangen worden.

 • Vissen met rek is verboden.

 • Bij gelijk gewicht wint die met het laagste plaatsnummer.

 • Dames,junioren en veteranen mogen geholpen worden.Junior tot 16 jaar,veteraan vanaf 55 jaar.

 • Tijdens de pauze moet men de vijverboorden verlaten hebben 10 minuten na de eerste reeks.De vijverboorden terug betreden mag vanaf 15 minuten voor de aanvang van de tweede reeks.....

 • Voor de hoekplaatsen in wedstrijden mag men zich verder in de hoek plaatsen dan het plaatsnummer aangeeft. De ingenomen plaats dient de ganse wedstrijd behouden te blijven.

 • Prijzen worden bij de prijsuitreiking in ontvangst genomen door uzelf of door iemand die U aangeduid hebt.Niet afgehaalde prijzen gaan in de kas.

 • Ook de bom wordt bij de uitreiking in ontvangst genomen door uzelf of door iemand die U aangeduidt hebt.Anders gaat de bom naar de volgende op de uitslag.   

 • Gevallen niet voorzien in het reglement zullen zo vlug mogelijk door het bestuur behandeld en geregeld worden. Zo ook met klachten.

 • Behandel de vis met zachtheid en respect wil zeggen:

                    1.Leefnetten zo laag mogelijk tegen het water

               2.Vis niet op zijn staart in het leefnet laten vallen

               3.Voorzichtig onthaken,haak te diep is lijn afknippen

               4.Vis niet in de kieuwen vastnemen

               5.Vis vastnemen met natte handen

 

Het bestuur